Arbetsplatsens KASAM (=Känsla Av SAMmanhang).

När jag läste hälsopedagogik ingick ett organisatoriskt perspektiv, vilket var intressant för mig som har examen inom personalområdet.

20131012-083950.jpg

Begreppet KASAM myntades av sociologen Aaron Antonovsky. KASAM består av tre delar:
– meningsfullhet
– hanterbarhet
– begriplighet

Arbetsplatsens KASAM

BEGRIPLIGHET handlar om i vilken utsträckning man upplever all information och alla intryck i tillvaron som någorlunda gripbara, strukturerade och förutsägbara. Individen har en stabil förmåga att bedöma verkligheten och förstå varför det är som det är eller blir som det blir. Denna dimension av kontroll är en grundläggande förutsättning för att kunna hantera sin tillvaro. En människa som upplever sin omvärld kaotisk har svårt att se hur situationen kan hanteras.

Kunskap om
– omvärlden
– branschen
– företagets historia
– företagets organisation
– arbetsinnehåll
– arbetsmiljön
– egna rollen
– förändringar

Feedback från
– chefen
– arbetskamrater
– kunderna

Vardagens begriplighet
Handlar om att veta vad som finns och vad som sker. Varför en händelse utvecklar sig på ett visst sätt?

Begripligheten påverkas av olika saker:
1. Vår språkliga nivå och förmåga, att man förstår vad all information som man nås av betyder.
– Hur lätt är det att förstå ett främmande verbalt språk, kroppsspråk, mimik och tonfall?
– Förstår jag vad min arbetskamrat säger? Hur menar hon? Vill hon mig väl eller är jag ifrågasatt?

2. Min historia om mitt land, min bygd, min egen släkt och arbetsplats ökar begripligheten varför det är som det är just nu.
3. Hur ser företagets arbetsprocess ut?
4. Var finns jag och vilken funktion har jag?
5. Förmågan att ta till sig information, tolka det man hör/ser, dra slutsatser om orsak och verkan.

Låg begriplighet leder till osäkerhet och utanförskap. Det blir svårare att fatta kloka beslut och göra rätt saker när inte kunskapen finns. Och det blir svårare att värna om sina egna behov och rättigheter för den som inte vet hur samhället eller organisationen är organiserad.

HANTERBARHET bygger på att man upplever att det finns resurser till ens förfogande och möjlighet att agera utifrån de krav som ställs på en. det kan vara egna resurser som man kontrollerar själv eller de som finns hos människor i en närhet.
1. Resurser och stöd
– material och verktyg
– människor
– tydlig organisation
– klara riktlinjer

2. Påverkans möjligheter
– arbetstakten
– arbetets planering
– beslut

3. Kompetens
– yrkeskunnande
– social kompetens
– kommunicera

4. Ork
– fysisk
– psykisk
– distansering
– pauser

Vardagens hanterbarhet
– Individens förmåga och möjlighet att påverka sin situation och omgivning.
– EMPOWERMENT = Individens möjligheter att fatta beslut och ha kontroll över sitt eget liv.
– Man är en aktiv deltagare i att fatta beslut och har kontroll över sitt eget liv.

FÖR ATT UPPNÅ HANTERBARHET BEHÖVS BEGRIPLIGHET EFTERSOM MAN MÅSTE VETA VAD SOM SKA GÖRAS INNAN MAN KAN AGERA. DET BEHÖVS KUNSKAP I ALLA DESS FORMER, JU MER KOMPLICERAD SAMMANHANG, DESTO MER KUNSKAP FÖR ATT KLARA AV ATT HANTERA SAMMANHANGET OCH UPPGIFTERNA.

Hanterbarhet på arbetsplatsen bygger på att man har:
– färdigheter i form av formellt yrkeskunnande och av erfarenhet utvecklad yrkeskompetens
– hjälpsamma arbetskamrater och en fungerande organisation bidrar till hanterbarhet
– inflytande över sina villkor i arbetet, möjlighet att styra arbetstakten och ta egna initiativ bidrar till egenkontroll och hanterbarhet

Hanterbarhet i privatlivet kan handla om:
– tillgång på pengar
– människor eller saker som jag behöver för att nå mina prioriterade mål
– problemlösningsförmåga, egen ork och fantasi kan vara olika form av resurser som behövs för att klara av de uppgifter man står inför
– individens förmåga att värdera och omvärdera betydelsen av en situation
(a) Hur viktigt är detta egentligen?
(b) Vad är en rimlig kravnivå i förhållande till min förmåga eller mina resurser?
(c) Vad är det värsta som kan hända om jag inte lyckas så som jag skulle vilja?

God hantering har den människa som kan släppa tankarna på ett svårt problem som hon ändå inte kan lösa med de resurser hon har eller på den plats hon befinner sig på för tillfället.

Effekterna av låg hanterbarhet leder till att individen blir frustrerad och kan drabbas av negativ stress. Det är därför det är så viktigt att känna att man har egenkontroll i relation till krav för att må bra.

MENINGSFULLHET är kasambegreppets motivationskomponent och svarar på livets alla varför-frågor. När man ställs inför en uppgift finns det två sätt att reagera (a) se uppgiften som en tung börda eller (b) en lockande utmaning.

Motivation
– Visioner
– Mål
– Rimlig lön
– FÖrmåner

Värderingar
-Etik och moral
– Centrala värderingar
– Rättvis behandling

Positiva upplevelser
– Relation till arbetskamrater
– Relationer till chefer
– Trevlig miljö
– Humor
– Variation i arbetet
– Trivselaktiviteter
– Självkänsla

– Motiverande bild av framtiden
– Drivkraft och energi att uträtta något
– Upplevelsen av meningsfullhet och livslust hänger samman
– Ett liv utan mening är tomhet och hopplöshet, både kropp och själ töms på vilja och hälsan drabbas

Effekter av låg eller ingen meningsfullhet på en arbetsplats:
man hamnar i en destruktiv situation där man inte har någon energi att ge i sitt arbete och drabbas av sämre hälsa.

KASAM som pedagogisk modell:
Frågor typ 1: Meningsfullhet
Vad ger detta mig?
Är detta viktigt?
Är syftet klargjort?
Vill jag vara med och bidra till framgång?

Frågor typ 2: Begriplighet
Vilken förståelse behövs?
Vilken erfarenhet är viktig?
Vilken kunskap behöver fyllas på?

Frågor typ 3: Hanterbarhet
Vilka resurser behövs?
Vilka villkor/ramar ska gälla?
Hur ska arbetet ledas?

Annonser

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s